Soutěžní návrh na úpravu nábřeží řeky Moravy v Uherském Hradišti – Přístav Uherské Hradiště

Soutěžní návrh byl oceněn malou odměnou.

Návrh řeší propojení města s řekou Moravou vizionářským způsobem, ale vychází z toho, že řeka až téměř do současnosti zatím nebyla významým urbanizačním činitelem, který by přinášel potřebu služeb, budov a infrastruktury. Návrh je zpracován pro výhled dalších cca 100 let a lze jej realizovat v malých etapách které ale nebudou bránit splnění celého záměru.

 

Obsah návrhu:

CHRÁNĚNÝ PŘÍSTAV pro celoroční parkování plavidel

Obsahuje – dlouhodobé stání (plovoucí mola) v chráněném rameni,  – krátkodobé stání (pevná mola v hlavním příčném profilu), – restaurace a provozní budova přístavu, – příjezd pro obsluhu přístavu,  – parkoviště pro přístav,    – parkovitě pro místní obyvatele a stávající subjekty

Podmiňující investice – přístupová komunikace A PARKOVIŠTĚ MIMO OBYTNÉ ÚZEMÍ!!

B – AMFITEÁTR

Obsahuje – venkovní divadelní amfiteátr, – plovoucí mola, (pontony) jeviště (celoroční chráněné stání),  – ochranné zastřešení hlediště,  – pevná mola pro krátkodobé stání

C – PARK BASTION

Obsahuje – vyhlídkový pylon s vyhlídkou na celé území – může být jen dočasnou turistickou aktrakcí zvedací plošiny s nádherným výhledem na město a řeku,  – horní terasa parku, – dolní terasa parku s restaurací, – vjezd do podzemních garáží, – parkoviště pro autobusy,  – úpravy veslařského klubu, – cihelné zídky bastionu

S ohledem na nutnost zachování většiny dřevin a případné archeologické nálezy nelze odhadnout počet parkovacích míst, ale počítá se s minimálně stávajícími volnými prostory, které budou nadkryty a na nich vybudovány terasy parku – bez podrobných podkladů nelze řešit

D – DIVADELNÍ LÁVKA – může být jen lehkkou, domentovatelnou a dočasou stavbou než bude zklidněna doprava na Velehradské třídě a pak může být demontována a umístěna na jiném místě

Obsahuje – divadelní lávka, – lávka v ochranném tubusu (exhalace, hluk, zastínění) – rozšíření jeviště divadla (pod lávkou),  – dostavba komerčního objektu, – dostavba školního bastionu (bydleni – nebo zázemí gymnázia),    – dostavba domu, – zvýšená a posunutá obslužná komunikace, – dostavba domu policie

 

  E – HUMANIZACE MOSTU

Obsahuje – pás zeleně na mostě,  – cyklostezka,  – nová lávka pro pěší s nadstřešením a ochrannou transparentní zdí (sklo, plasty),  – nový přístup k bastionu (součást malého procházkového okruhu)

 

F – VISUTÉ NÁBŘEŽÍ

Obsahuje – rampa a schody na visuté nábřeží,   – terasa zastávky a WC,   – terasa s posezením, – propojovací terasa , – nový přístup k molům,  – prodloužení mola

 

G – MORAVNÍ NÁMĚSTÍ

Obsahuje – rozšíření náměstí,  – rozšíření a zvýšení nábřeží,  – dostavba objektu, – rekonstrukce hist. domu Regulační správy,   – vyhlídková terasa,  – dostavba objektu, – zídka bastionu v parčíku

Principy řešení:

  1. Zvyšování (a dle možnosti i rozšiřování) nábřežních komunikací do koruny hráze (popř. do úrovně horní části stávající zdi proti povodni).
  2. Nezmenšování průtočného koryta – případný rozvoj je řešen v rozšířených a bočních částech nebo nad hadinou povodňových vod.
  3. Mobiliář v korytě ve formě zpevněných zářezů, snaha tvarovat jej tak, aby se minimalizovalo množství sedimentů pro zvýšených vodních stavech.
  4. Využívání lanových, plachtových a závěsných konstrukcí, tradičních pro říční kulturu
  5. Promítnutí barokního opevnění – bastionů – půdorysně i materiálově (v místech bastionů nad hladinou Q1000 používáno na nové stavby cihelné zdivo (povrch cihelného obkladu)
  6. Minimalizace zásahů do zeleně na nejnutnější míru
  7. Vytvoření uliční čáry a stavební fronty domů, obrácených k řece
  8. Vytvoření bezpečného a krátkého bezbariérového přístupu z centra k řece, vytvoření dostatečného množství přitažlivých aktivit, aby byl tento přístup lákavý a využívaný
  9. Snaha řešit dopravu v klidu
  10. Bezpečnost – nově vybudované prostory mimo zaplavované koryto řeky lze na noc uzavírat

ETAPIZACE:

V každé části řešení je možno začít s prvními kroky – 1. etapa přístavu ve stávající bermě, výstavba WC nad terase u zastávky lodí a autobusu, rekonstrukce domu Regulační správy, pevná mola u amfiteátru, rekonstrukce parku bastionu po etapách…. s ohledem na množství jednotlivých investic a různé možnosti jejich realizace není řešena ve výkresové části

 

Anotace: návrh propojení města s řekou Moravou s výstavbou chráněného přístavu, obnovou parků a nábřežní kolonády a s bezbariérovým propojením prostoru řeky s Mariánským náměstím. Obsahuje množství investičních akcí včetně chráněného přístavu a nové vyhlídkové věže, které ale lze realizovat i po malých etapách v dlouhém časovém období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *