Rekonstrukce obecní knihovny v Hroznové Lhotě

Rekonstrukce obecní knihovny Hroznová Lhota Generální projektant, architektonický návrh, interiér: ing. arch. Ivo Ondračka Realizace stavební části: VHS Břeclav s.r.o. Výroba nábytku: Jiří Kučera, Hroznová Lhota Adresa: Hroznová Lhota 169, 696 63 Hroznová Lhota Investor: obec Hroznová Lhota Projekt: 2018 – 2020 Realizace: 2020 – 2021 Užitná plocha bez atria: 145 m2 (před rekonstrukcí 86

Rekonstrukce městské knihovny v Kulturním domě ve Veselí nad Moravou

  dobré ráno 1.3.2022 z ČT2 – povídání o výstavě (re)vize knihoven 21. století – 1. část dobré ráno 1.3.2022 z ČT2 – povídání o výstavě (re)vize knihoven 21. století – 2. část Foto PetrOmelka.cz   Rekonstrukce městské knihovny Veselí nad Moravou Architektonický návrh, interiér, atypický nábytek: Ivo Ondračka, městský architekt, (provedeno v rámci pracovního úvazku)

Soutěžní návrh na úpravu nábřeží řeky Moravy v Uherském Hradišti – Přístav Uherské Hradiště

Soutěžní návrh byl oceněn malou odměnou. Návrh řeší propojení města s řekou Moravou vizionářským způsobem, ale vychází z toho, že řeka až téměř do současnosti zatím nebyla významým urbanizačním činitelem, který by přinášel potřebu služeb, budov a infrastruktury. Návrh je zpracován pro výhled dalších cca 100 let a lze jej realizovat v malých etapách které ale nebudou bránit

Rekonstrukce mlýna na Finanční úřad

Rekonstrukce mlýna na Finanční úřad

Areál se skládal z měšťanské obytné budovy, historické mlýnice, funkcionalistické sýpky a hospodářských budov. V 60. letech nevhodně upraven, nad řekou nadstaveno první patro. Rekonstrukce zahrnovala výstavbu nové budovy v dimenzích původní mlýnice, reministenci historické fasády obytné budovy, zakrytí patrové nadstavby střechou, barevné a provozní scelení celého areálu.

Kaple Svatého Ducha Milokošť

Kaple byla postavena občany Veselí na Moravou pro pohřby bez rozdílu vyznání, slavení liturgie ŘK církve a kulturní události v souladu s duchovním posláním objektu. Vybudováno na paměť katastrofální povodně roku 1997 a vlny vzájemné pomoci, které ji následovaly. Architektonicky řešena jako kaple mezi stromy s použitím prvků lidové architektury. Obvodové zdivo rytmizováno pravidelnými sloupy,