Rekonstrukce obecní knihovny v Hroznové Lhotě

Rekonstrukce obecní knihovny Hroznová Lhota

Generální projektant, architektonický návrh, interiér: ing. arch. Ivo Ondračka

Realizace stavební části: VHS Břeclav s.r.o.

Výroba nábytku: Jiří Kučera, Hroznová Lhota

Adresa: Hroznová Lhota 169, 696 63 Hroznová Lhota

Investor: obec Hroznová Lhota

Projekt: 2018 – 2020

Realizace: 2020 – 2021

Užitná plocha bez atria: 145 m2 (před rekonstrukcí 86 m2)

Rekonstruovaná zastavěná plocha vč atria: 200 m2

Obestavěný prostor: 684 m3

Investiční náklady – rekonstrukce a rozšíření knihovny včetně interiéru: 4,2 mil Kč (bez rekonstrukce ostatních prostor a fasády budovy).

Projekt byl spolufinancován v rámci programu IROP.

V rámci přístavby zázemí sálu kulturního domu proběhla i rekonstrukce a rozšíření obecní knihovny. Ve stávajících prostorách byly vybourány příčky, zbudováno sociální zařízení knihovnice, vytvořen nový vstup, v hlavní místnosti byla vyměněna a zateplena podlaha a byly provedeny úpravy proti pronikání zemní vlhkosti. V dostavované části (dříve nevyužívaném malém vnitřním dvorku) byla přistavěna místnost dětská knihovny a vzniklo malé atrium. Ve všech prostorách byly položeny nové podlahové krytiny, byly provedeny akustické podhledy, eletroinstalace a nové neoslňující osvětlení. Nábytek knihovny byl částečně vyroben nový, částečně zůstal stávající.

Objek je typickým Lidovým domem z 30-tých let minulého století, byl objemově velkoryse koncipován – s velkým sálem, kinem, obchodem, restaurací. Architektonicky byl ovlivněn styly art deco a funkcionalismem – i nedostatkem finančních prostředků. Jeho stavbu je potřeba vnímat v souvislosti s ději a kulturními proudy kolem nejvýznamnější umělecké osobnosti obce i regionu– malíře Joži Úprky. Následně byl kulturní dům několikrát přestavován a rozšiřován. V současnosti probíhá postupná rekonstrukce a modernizace domu s cílem umožnění intenzivní využití celého objektu na úrovni současných požadavků.

Hlavní ideou rekonstrukce je doplnění současných technologií a navázání na původní směsici prvků art deco, dekorativní lidové barevnosti i funkcionalismu. V případě knihovny bylo cílem větší otevření prostor knihovny ven, propojením s uličním prostorem i atriem a sjednocení objemově různorodých vnitřních místností, oddělenými úzkými průchody do jednoho vzdušného a světlého celku. Mimo jednotnou barevnost je hlavním spojujícím prvkem pásově diagonální pohled s pásy světel. Nestejné výšky místností jsou korigovány intenzivní barevnou kombinací pohledu a nepřímým osvětlením stropu a stěn. Propojení venkovního a vnitřního světla napomáhá LED nasvětlení všech regálů s knihami (postupně je doplňováno). Do knihovny byl mimo nové regály doplněn nábytek pro relaxační a komunitní aktivit, jsou organizovány různé akce.  Postupně dochází k obnově knihovního fondu. Knihovna je otevřena 4 dny v týdnu (celkem 18 hodin).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *