Rekonstrukce mlýna na Finanční úřad

Rekonstrukce mlýna na Finanční úřad

Areál se skládal z měšťanské obytné budovy, historické mlýnice, funkcionalistické sýpky a hospodářských budov. V 60. letech nevhodně upraven, nad řekou nadstaveno první patro. Rekonstrukce zahrnovala výstavbu nové budovy v dimenzích původní mlýnice, reministenci historické fasády obytné budovy, zakrytí patrové nadstavby střechou, barevné a provozní scelení celého areálu.

Kaple Svatého Ducha Milokošť

Kaple byla postavena občany Veselí na Moravou pro pohřby bez rozdílu vyznání, slavení liturgie ŘK církve a kulturní události v souladu s duchovním posláním objektu. Vybudováno na paměť katastrofální povodně roku 1997 a vlny vzájemné pomoci, které ji následovaly. Architektonicky řešena jako kaple mezi stromy s použitím prvků lidové architektury. Obvodové zdivo rytmizováno pravidelnými sloupy,

Novostavba rodinného domku na vyhlídce studie

Cílem bylo vypracování návrhu rodinného domku na míru na jihozápadním svahu, s nádherným výhledem do krajiny. Investor si přál rychle realizovanou stavbu, velký obývací pokoj otevřený do krajiny a co nejúspornější provoz i rozpočet … Proto byla zvolena řada moderních (ale kvalitních a cenově přijatelných) materiálů – krytina Lindab z trapézového plechu, embosingovaný vinyl, hliněná

Návrh interiéru bezbariérových pokojů Turistického penzionu RELAX Vranov nad Dyjí

Cílem bylo dopracování osvědčené a velmi úsporné dispozice pokojů a návrh designu místností při respektování všech funkčních předmětů a to za co nejnižších pořizovacích nákladů… – prostě takový zázrak a nejlépe zadarmo. Byla provedena nová výmalba, úprava elektroinstalací, doplnění nábytku – předsíňové a kuchyňské stěny, jídelního lustru a výběr některých předmětů – svítidel a pod.

Aragonitová kaple Velký Újezd

Kaple je v domově důchodců ve vesničce Velký Újezd na Třebíčsku. Areál byl postaven v 30. letech 20. stol. Kongregací sester sv. Františka pod vlivem art noveau. Vynikající kvalitu mají kamenické práce. V projektu byla nově řešena barevnost a osvětlení kaple. Zvláštností interiéru je hojné používání aragonitových obkladových desek. Poslední barevnost byla v krémových a

Barevné řešení kaple sv. Alžběty, Žernůvka

Kaple byla vystavěna v 30. letech 20. stol. Kongregací sester sv. Františka. Před úpravou působila měkce a stísněně kvůli béžovým odstínům a nižšímu žebrovému stropu. Cílem barevného řešení bylo optické projasnění a rozšíření kaple – ve vodorovném směru kontrastem bílých ochozů s sytě žlutou obvodovou stěnou. Optické zvýšení stropu je řešeno jeho nepřímým nasvětlením z