Interiér kostela Sv. Matouše v Nové Lhotě

Obec Nová Lhota je schována v Karpatech na hranici lidského osídlení. Tvrdé životní podmínky vytváří krásnou scenérii pro turisty a hořký chleba pro obyvatele. Interiér kostela vychází z myšlenky eschatologické proměny kdy živá i neživá příroda se má podílet na svobodě a slávě božích dětí. Siluety hor, stromy, keře, tráva se promítají do jednotlivých předmětů

Kaple sv. Ducha Kolín

Kaple se nachází nad sakristií bývalého františkánského kláštera v Kolíně. Ve středu místnosti obětní stůl symbolizuje světlo vycházející z jeho desky a přecházející paprsky do temna podlahy. Kolem obětního stolu rotují sedačky. Při vstupu do kaple přes oltář je umístěn obraz Panny Marie otevírající se směrem k oltářnímu obrazu Krista. Svatostánek i opěrka pro misál

Barevné řešení domu sv. Alžběty

Barevné řešení domu sv. Alžběty

Cílem barevného řešení chodeb bylo optické rozšíření poměrně úzkých a temných chodeb a barevná identifikace jednotlivých pater. Výrazné čtverce v dlažbě akcentují hlavní křížení komunikací. Syté podélné pásy v rozích v kombinaci se světlými plochami a dřevem madel dávají iluzi většího prostoru.