Kaple sv. Ducha Kolín

Kaple se nachází nad sakristií bývalého františkánského kláštera v Kolíně. Ve středu místnosti obětní stůl symbolizuje světlo vycházející z jeho desky a přecházející paprsky do temna podlahy. Kolem obětního stolu rotují sedačky. Při vstupu do kaple přes oltář je umístěn obraz Panny Marie otevírající se směrem k oltářnímu obrazu Krista. Svatostánek i opěrka pro misál

Barevné řešení domu sv. Alžběty

Barevné řešení domu sv. Alžběty

Cílem barevného řešení chodeb bylo optické rozšíření poměrně úzkých a temných chodeb a barevná identifikace jednotlivých pater. Výrazné čtverce v dlažbě akcentují hlavní křížení komunikací. Syté podélné pásy v rozích v kombinaci se světlými plochami a dřevem madel dávají iluzi většího prostoru.